E-Posta İletişim Telefon Rehberi Önemli Linkler BİDB Servis
Anasayfa

Sayı 1

Akademik Ziraat Dergisi 2016 (1)

 

Araştırma

- Research of some biological properties of agricultural soils of Bafra Plain

Funda IRMAK YILMAZ

01-08

 

- Bazı Prunus spp türlerinin tohumlarından kallus kültürlerinin oluşturulması

Birnur Hatice ERDEMEL, Ahmet AYGÜN

09-12

 

- Marmara adasında yetişen kocayemişlerin (Arbutus unedo L.) pomolojik özellikleri

Ali İSLAM, Nuri Ferhat PEHLİVAN

13-20

 

- Karadeniz Bölgesi’nden toplanan farklı tohum renklerine sahip fasulyelerde tohum ve bakla özellikleri

Nebahat SARI, İlknur SOLMAZ, Seher PAMUK, Mehmet Bora ÇETİN

21-28

 

- Farklı tuz yoğunluklarının macar fiğinde (Vicia pannonica Crantz) çimlenme ve bitki gelişimine etkisi

Özlem ÖNAL AŞÇI, Hatice ÜNEY

29-34

 

- Erdemli kenti mücavir alanı içinde ekolojik kapsamlı alan kullanımı üzerine bir araştırma

Yavuz ALKAN, Güngör UZUN

35-50

 

-İki çalı çekirgesi üzerinde doğal bağışıklık parametrelerinden fenoloksidaz aktivitesi ile litik aktivitenin ve hemolimfteki protein konsantrasyonunun yöntemsel olarak belirlenmesi

Hasan SEVGİLİ

 51-62


T.C. Ordu Üniversitesi © 2015 Cumhuriyet Yerleşkesi PK 52200 Merkez / ORDU Telefon : 0 ( 452 ) 226 52 00
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı