E-Posta İletişim Telefon Rehberi Önemli Linkler BİDB Servis
Anasayfa

Eser Hazırlama

DUYURU !

Eserlerinizi online olarak dergipark arayüzünü kullanarak http://dergipark.gov.tr/azd adresinden girerek MAKALE GÖNDER kısmından göndermeniz gerekmektedir. Manuel olarak mail adresine gönderilen makaleler dikkate alınmayacaktır. 

 

Eser Hazırlama İlkeleri

Eserin tamamında, çift satır aralığı, sağ, sol, üst ve alttan 2.5 cm boşluklu ve Arial yazı karakteri kullanılmalıdır.

Eser sırasıyla aşağıdaki esaslara göre hazırlanmalıdır.

Makalenin başlığı: Eserin yazıldığı dilde ve küçük harflerle, kalın, 12 punto sola dayalı olarak yazılmalıdır.

Daha önce Kongre/Sempozyum vs. de sözlü/poster bildiri olarak sunulmuş ancak sadece kısa özet olarak basılmış eserlerde ya da Lisansüstü tezleri veya TÜBİTAK, DPT, BAP gibi çeşitli kurumlarca desteklenen proje bulgularından kısımlar içeren eserlerde, bu durum, eser başlığı üzerine üst simge olarak * (yıldız işareti) kullanılarak detaylar isim ve adres yazımından sonra 8 punto, normal sola dayalı yazılmalıdır.

Yazar (lar): Unvan kullanılmadan adlar küçük, soyadlar büyük harflerle, 10 punto sola dayalı yazılmalıdır. Yazarların adresi için soyadları üzerine üst simge olarak bir rakam verilmeli, açık adresleri hemen yazar(lar) kısmının altına 8 punto normal ve sola yaslı olarak yazılmalıdır.

Sorumlu yazar: Adreslerin altında sola dayalı olarak ad küçük, soyadı büyük harfle ve e-posta adresi 8 punto normal yazılmalıdır.

Sorumlu yazar (Corresponding author): Ad SOYAD, e-posta: adı@mail.edu.tr

Özet (10 punto, kalın, girintisiz)

Eser hangi dilde yazılırsa yazılsın, 200 kelimeyi geçmeyecek şekilde (10 punto, normal, iki yana yaslı, paragraf başı girintisiz) yazılmalıdır. Kısaca çalışmanın amacı, yöntemi, hangi yıllarda nerede yapıldığını, bulgu ve sonuçlarını içerecek şekilde hazırlanmalıdır.

Anahtar kelimeler (10 punto, kalın, girintisiz): Mümkün olduğu kadar başlıktaki kelimeler kullanılmadan, en fazla 6 adet (10 punto, normal, sola yaslı)

Makalenin İngilizce başlığı (10 punto, kalın, sola yaslı) Abstract (10 punto, kalın, girintisiz)

Eser hangi dilde yazılırsa yazılsın, 200 kelimeyi geçmeyecek şekilde (10 punto, normal, iki yana yaslı, paragraf başı girintisiz) yazılmalıdır. Kısaca çalışmanın amacı, yöntemi, hangi yıllarda nerede yapıldığını, bulgu ve sonuçlarını mutlaka içerecek şekilde, İngilizce olarak hazırlanmalıdır.

Key words (10 punto, kalın, girintisiz): İngilizce olarak, mümkün olduğu kadar İngilizce başlıktaki kelimeler kullanılmadan, en fazla 6 adet (10 punto, normal, sola yaslı)

Giriş (10 punto, kalın, girintisiz)

Bu bölümde, konunun önemi, daha önce konuyla ilgili yapılmış çalışmalar ve onlardan eksik kalan yönler irdelenerek çalışmanın amacı kısaca verilmelidir (10 punto, normal, iki yana yaslı, paragraf başları girintisiz).

Şekiller

Makale içinde yer alan her türlü şekil, resim, grafik, harita, fotoğraf ve benzeri materyal “Şekil” olarak değerlendirilmelidir. Gerekli olduğu takdirde şeklin yüksek çözünürlüklü hali dergi tarafından istenebilir.

Her bir şekil, makale içinde olması gereken yere yerleştirilmelidir.

Şekil yazısı: 10 punto, normal, iki yana yaslı

Şekil içindeki metinler (8-10 punto, normal).

Çizelgeler

Cetvel ve tablolar “Çizelge” olarak yazılmalıdır.

Her bir çizelge, makale içinde olması gereken yere uygun şekilde yerleştirilmelidir.

Çizelge üst yazısı: 10 punto, normal, iki yana yaslı

Çizelge içindeki metinler ve dipnotlar: 8-10 punto, normal.

Materyal ve Yöntem (10 punto, kalın, girintisiz)

Bu bölümde, araştırmada kullanılan materyal ve kullanılan yöntem belirtilmelidir (10 punto, normal, iki yana yaslı, paragraf başları girintisiz).

Alt başlıklar: Varsa 10 punto, kalın,

Bulgular (10 punto, kalın, girintisiz)

Bu bölümde, araştırmadan elde edilen bulgular belirtilmelidir (10 punto, normal, iki yana yaslı, paragraf başları girintisiz).

Alt başlıklar: Varsa 10 punto, kalın,

Sonuçlar ve Tartışma (10 punto, kalın, girintisiz)

Araştırma sonuçları mümkün olduğunca kısa ve öz olarak verilmeli, bulgular diğer araştırma sonuçlarıyla karşılaştırılarak yazarın kanaatleri kesin bir şekilde ortaya konulmalıdır (10 punto, normal, iki yana yaslı, paragraf başları girintisiz).

Teşekkür (10 punto, kalın, girintisiz)

Gerekliyse 10 punto, normal, iki yana yaslı, paragraf başları girintisiz olarak yazılmalı, kişi ve kurum adları ile adresleri açık ve tam olarak verilmelidir.

Kaynaklar (10 punto, kalın, girintisiz)

Makale içinde ve yararlanılan kaynaklarda yazar isimleri küçük harflerle yazılmalıdır. “Kaynaklar” alfabetik sıraya göre ilgili şablonda “Kaynakların Bildirim Şekli” gösterildiği gibi hazırlanmalıdır (9 punto, normal, ilk satır hariç 1 cm askıda, iki yana yaslı).

Akademik Ziraat Dergisi

Kaynakların Bildirim Şekli

Genel olarak tek yazarlı kaynaklar metin içerisinde “Soyadı (Yıl)”, metin sonunda ise “(Soyadı, Yıl)” olarak bildirilmelidir.

İki yazarlı kaynaklar için;

Türkçe kaynaklar için: Metin içerisinde için “Soyadı1 ve Soyadı2 (Yıl)”, metin sonunda ise “(Soyadı1 ve Soyadı2, Yıl)” olarak bildirilmelidir.

İngilizce kaynaklar için: Metin içerisinde için “Soyadı1 and Soyadı2 (Yıl)”, metin sonunda ise “(Soyadı1 and Soyadı2, Yıl)” olarak bildirilmelidir.

İkiden fazla yazarlı kaynaklar için ise;

Türkçe kaynaklar için: Metin içerisinde için “Soyadı1 ve ark. (Yıl)”, metin sonunda ise “(Soyadı1 ve ark., Yıl)” olarak bildirilmelidir.

İngilizce kaynaklar için: Metin içerisinde için “Soyadı1 et al. (Yıl)”, metin sonunda ise “(Soyadı1 et al.,  Yıl)” olarak bildirilmelidir.

Tek yazarlı kitap için:

Soyadı, A., Yıl. Kitabın Adı. (Sözcüklerin İlk Harfi Büyük). Kurumu ve Basım Yerinin İlçesi, İli, toplam sayfa sayısı s/pp.

Lodos, N., 1998. Türkiye Entomolojisi VI (Genel, Uygulamalı ve Faunistik) (I. Basım). Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No: 529. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ofset Atölyesi, Bornova, İzmir, 300 s.

Christie, J. R., 1959. Plant Nematodes: Their Bionomics and Control. Agricultural Experimental Stations, University of Florida, Gainesville, Florida, 256 pp.

İki ya da daha çok yazarlı kitap için:

Soyadı1, A1., Soyadı2, A2., Soyadı3, A3., Soyadı4, A4., Yıl. Kitabın Adı. (Sözcüklerin İlk Harfi Büyük). Kurumu ve Basım Yeri, toplam sayfa sayısı s/pp.

Tutkun, E., İnci, A., 1992. Balarısı Zararlıları, Hastalıkları. Demircioğlu Matbaacılık, Ankara, 156 s.

Malmfors, B., Garnsworthy, P., Grossman, M., 2002. Writing and Presenting Scientific Papers. Nottingham University Press, Nottingham, 133 pp.

Editörlü kitapta kitabın bir bölümü için:

Soyadı, A., Yıl. “Kitabın İçinde Yer Alan Bölümün Adı, (Sözcüklerin İlk Harfi Büyük). sayfa aralığı”. Kitabın Adı (Eds: Soyadı1, A1., Soyadı2, A2.). Kurumu ve Basım Yeri, toplam sayfa sayısı s/pp.

Öncüer, C., 1994. “Ege Bölgesi’nde Kültür Bitkileri, 25-77”. Ege Bölgesi Tarımının Bugünü ve Yarını (Ed. E. Oktay). Ege Derneği (ESİAD) Yayın No: 94, İzmir, 127 s.

Eisenback, J. D., 1985. “Detailed Morphology and Second Stage Juveniles, Males and Females of the Genus Meloidogyne, 47-77”. In: An Advanced Treatise on Meloidogyne, Vol. I. Biology and Control (Eds. J. N. Sasser & C. C. Carter). North Carolina University, Raleigh, North Carolina, 422 pp.

Tek yazarlı makale için:

Soyadı, A., Yıl. Makalenin adı. (Sözcüklerin ilk harfi küçük). Yayınlandığı derginin açık ve tam adı, Cilt (Sayı): Sayfa aralığı.

Önder, F., 1980. Türkiye Reduviidae faunasına ait ilk liste (Heteroptera). Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 17 (1): 1-20.

Abu-Garbieh, W. J., 1982. Distribution of Meloidogyne javanica and Meloidogyne incognita in Jordan. Nematologica, 28 (1): 34-37.

İki ya da daha çok yazarlı makale için:

Soyadı1, A1., Soyadı2, A2., Soyadı3, A3., Yıl. Makalenin adı. (Sözcüklerin ilk harfi küçük). Yayınlandığı derginin tam adı, Cilt (Sayı): Sayfa aralığı.

Önder, F., Karsavuran, Y., Tezcan, S., 1992. Pentatomoidea (Heteroptera) üstfamilyasına bağlı fitofag türlerin habitat içindeki dikey dağılışları üzerinde araştırmalar. Bitki Koruma Bülteni, 32 (1-4): 49-63.

Lodos, N., Kalkandelen, A., 1988. Preliminary list of Auchenorrhyncha with notes on distribution and importance of Turkey, XXVII (Addenda and Corrigenda). Türkiye Entomoloji Dergisi, 12 (1): 11-22.

Bildiri kitabında yer alan bildiri için:

Soyadı, A., Yıl. Bildirinin adı (Sözcüklerin ilk harfi küçük), Kongre/Sempozyum Adı (Tarihi, Toplantının Yeri) bildirileri, sayfa aralığı

Lodos, N., Boulard, M., 1987. Bazı Cicadidae (Homoptera: Auchenorrhyncha) türlerinin tanınmalarında sesin taksonomik karakter olarak kullanılması üzerinde bir araştırma. Türkiye I. Entomoloji Kongresi (13-16 Ekim 1987, İzmir) Bildirileri, 643-648.

İbrahim, I., 1982. Species and races of root-knot nematodes, Proceedings of the Third Conference on Root-Knot Nematodes, Meloidogyne spp. (13-17 September 1982, Coimbra, Portugal), 66-84.

Tez için:

Soyadı, A., Yıl. Tezin Adı. (Sözcüklerin İlk Harfi Büyük). Tez Çalışmasının Gerçekleştirildiği Kurumun Adı, (Basılmamış) Yüksek Lisans/Doktora Tezi, Yer, Sayfa sayısı s.

Güncan, A., 2012. …… Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü (Basılmamış), Doktora tezi. İzmir, 155 s.

Elektronik kaynak için:

Soyadı, A., Yıl. Çalışmanın adı. (Sözcüklerin ilk harfi küçük). (Web sayfası: http://www......), (Erişim tarihi: 12.05.2009).

Hatch, S., 2001. Students perception of online education. Multimedia CBT Systems. (Web page: http://www.scu.edu.au/papers2001/hatch.pdf (Date accessed: May15, 2009).

Veri tabanından taranan bilgi için:

Soyadı1, A1., Soyadı2, A2., Soyadı3, A3., Yıl. Çalışmanın adı. (Sözcüklerin ilk harfi küçük). Yayınlandığı derginin açık ve tam adı,Cilt (Sayı): Sayfa aralığı. Abstracted in ___ Abstracts, Yıl: Abstrakt No.  

Rao, M. S., Reddy, M., 1997. Integration of Paecilomyces liliacinus with neem leaf suspension on egg plant. Nematologia Mediterranea, 25(2): 249-252. Abstracted in CAB Abstracts, 1996-1997: 95230213.a

 T.C. Ordu Üniversitesi © 2015 Cumhuriyet Yerleşkesi PK 52200 Merkez / ORDU Telefon : 0 ( 452 ) 226 52 00
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı